Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AlkmaarVaren:

Annulering:
Bij annulering meer dan 1 maand voor de vaartdatum bent u 25% van de totale boothuur verschuldigd, bij annulering binnen 1 maand voor de vaartdatum bent u 50% van de totale boothuur verschuldigd.

Op de vaardag zelf gelden er geen annuleringskosten in het geval van een door het KNMI uitgevaardigd weeralarm of bij het vooruitzicht van langdurige en zware regelval en of zwaar onweer. Bij dergelijke omstandigheden zal er in overleg met AlkmaarVaren een nieuwe vaartdatum worden vastgesteld. In andere gevallen zal de vaart doorgang vinden.

Bij incidentele regenval zal de vaart, conform overeenkomst, doorgang vinden. Aan boord zullen paraplu’s beschikbaar zijn en kan er geschuild worden onder bruggen.

Passagiers:
Er geldt een minimum aantal passagiers per vaart van 7 personen met een maximum van 12 personen. Mocht het daadwerkelijke aantal passagiers afwijken van het gereserveerde aantal personen dan dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de vaart kenbaar gemaakt te worden. Het minimum aantal van 7 betalende passagiers zal, tevens bij annulering, van kracht zijn.

Aansprakelijkheid:
AlkmaarVaren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet op grove schuld door AlkmaarVaren. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders danwel begeleiders.

Betaling:
De boothuur dient voor de vaart betaald te zijn, door middel van girale overschrijving op de bankrekening van AlkmaarVaren danwel contant.

Veiligheid:
Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor de vaart te onderbreken danwel af te wijken van de besproken route indien er zich naar zijn inzicht onverantwoordelijke / onveilige situaties voordoen, of er niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Het gebruik van confetti en vuurwerk is niet toegestaan. De kapitein is ten alle tijden de baas aan boord om de veiligheid van de passagiers te waarborgen.

Personen die hinderlijk onder invloed van drank zijn kunnen toegang tot de boot worden ontzegd, dit ontslaat de hurende partij niet van haar of zijn verplichtingen. Ook bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door alcoholgebruik, heeft de kapitein het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen, ook in dit geval ontslaat dit de hurende partij niet van haar of zijn verplichtingen.